Sålda fordon

Nedan återfinns sålda fordon.
Ford Mustang
BMW x3
Volkswagen Golf kombi